اکون پزشک بدون تصویر

دکتر ناهید افتخاری

SpecialityObstetrics and Gynecology

EducationMD, OB/GYN

Work DaysWednesday, Thursday, Friday

دکتر ناهید افتخاری

نرم افزار طبیب درمان دکتر زنان 25547

تهران، بزرگراه نواب، جنب پل کمیل، ساختمان پزشکی افزا

شماره تماس:

شماره تماس:

09129215058

ایمیل پشتیبانی:

ایمیل پشتیبانی:

darmandr.com@gmail.com

نوبت آنلاین

نوبت آنلاین

نوبت دهی اینترنتی