ایکون دکتر بدون تصویر

دکتر افسانه صاحب الزمانی

SpecialityObstetrics and Gynecology

EducationMD, OB/GYN

Work DaysMonday, Wednesday, Thursday

دکتر افسانه صاحب الزمانی

مدیریت کلینیک درمان دکتر کودکان 31425

تهران، بزرگراه نواب، جنب پل کمیل، ساختمان پزشکی افزا

شماره تماس:

شماره تماس:

09129215058

ایمیل پشتیبانی:

ایمیل پشتیبانی:

darmandr.com@gmail.com

نوبت آنلاین

نوبت آنلاین

نوبت دهی اینترنتی